Ford FOCUS

 • İcmal
 • DİZAYN
 • TEXNOLOGİYA
 • XÜSUSİYYƏTLƏR
 • FORD FOCUS 28730 AZN - dən başlayaraq

  • XARİCİ görünüş
  • İç görünüş
  • Rənglər
  • Aksesuar

  Ford FOCUS - Şəkillər

  • Komfort və Rahatlıq
  • Sürücüyə Kömək
  • Qorunma və TƏHLÜKƏSİZLİK

  Ford FOCUS-nın fəaliyyətindən məmnunluq hissi

  • TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR
  • MÜHƏRRİK və İDARƏETMƏ

  Texniki göstəricilər

 • price here...
 • white black here...