Şəkillər və Media

Transit Connect yük avtomobilinin ümumi görünüşü

Çətin vəziyyətlər üçün yaradılan yeni Ford Transit Connect yük avtomobili, öz güvənliyi, əlverişliyi və qənaətliyi ilə fərqlənir. Yük daşınılması üçün böyüdülmüş yük sahəsi, hər növ yükün daşınmasına imkan verir. Avtomobilin arxa qapıları digər modellərlə nisbətdə daha geniş açıldığına görə, yükvurma və yükboşaltma daha da asan olur. 

 

Yeni Ford Transit Connect Sizə hər bir çətin işləri həll etməkdə kömək olur.

 

 

Bookmark & Share