Servis Mərkəzi

 

Açıldığı ilk gündən Servis Mərkəzinin təqdim etdiyi xidmət spekteri yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və ən müasir avadanlıqlar tərəfindən həyata keçirilir. Diaqnostik kompyuter "CONSULT", "BEISSBARTH" çarxın çıxma və sökülməsinin yoxlama stendi və nizama salınması, "MAHA" sistemi – avtomobilin sürət hissəsinin ekspress-diaqnostika kompyuteri, "AUTOROBOT" – kuzovu həndəsi dəyişdirmə və bərpa stendi, "USI ITALIA" – rəngləmə kamerası. Bu hələ Servis Mərkəzinin istifadə etdiyi avadanlıqların tam sıyahısı deyil.

Keyfiyyətli servis xidmət özündə avtomobilinizin təhlükəsizliyini və fasiləsiz istismarına təsir göstərən mürəkkəb və çoxtərəfli prosesdir və avtomobilinizin sizə daima maksimal komfort və təhlükəsizlik nümunəsi olaraq Ford Servis Mərkəzi aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

Motor sexi
Mühərrikin diaqnostikası və əsaslı təmiri
Avtomobilin kompyuter diaqnostikası 
Yanacaq sistemini yoxlama və tənzimi 
İşə salma sisteminin yoxlama və tənzimi 
Yoldan çıxmış hissə və aqreqat sıralarının əvəzi və ya bərpası 
Elektroavadanlıqların diaqnostika və təmiri, həmçinin bərpası 
Transmissiya və motor yağlarının istifadəsinə dair məsləhət, həmçinin
TSQ, ATSQ motor yağlarının dəyişdirilməsi

Aqreqat sexi
Avtomat sürət qutusunun təmiri 
Avtomobilin arxa körpü reduktorunun təmiri 

Sürət sexi
Avtomobilin sürət hissəsinin diaqnostikası və təmiri
Yeni "USAG" avadanlıqlarının istifadəsi ilə nasazlığın axtarışı, aradan götürülməsi 
Şinmontaj, kameralı və kamerasız çarxların təmiri, balans vurulması 
Düşmə-dağılma
Ön və arxa çarxların həndəsi diaqnostika və təmiri 

Qeyri-standart işlərin sexi
Nasazlığın diaqnostikası, aradan götürülməsi və avtomobil kondisionerlərinin qurulması 
Şüşələrin əvəz olunması, həm də xüsusi alətin köməyi ilə yapışdırılmış kip şüşələrin 
Siqnalizasiyanın quraşdırılması 
Avtomobildə audio və tele aparatların quraşdırılması 
Salonda səsin aradan götürülməsi 
Qızdırıcı sistemin təmiri

Kuzov sexi
İstənilən minik avtomobilinin kuzov həndəsəsinin bərpası
Çıxarılan və çıxarılmayan detalların operativ və keyfiyyətli əvəzi

Rəngsazlıq sexi
Avtomobilin yüksək keyfiyyətli rənglənməsi (ətraf aləmdən tam qoruma)
Bütün növ boyalarla uyğunlaşma və rəngləmə 
Rənglərin kompyuter seçimi

Diaqnostika mərkəzi
Ön və arxa oxun uyğunluq yoxlama testi
Amortizasiya yoxlama testi
Avtomobil asmalarının yoxlama sexi

 

 

 

Bookmark & Share